Opdrachtgevers

 

Opdrachtgevers van Milca Coaching en Loopbaanontwikkeling zijn onder andere afkomstig van:

  • Advocatuur
  • Bank- en verzekeringswezen
  • Farmaceutische industrie
  • Gezondheidszorg
  • Grafimedia
  • ICT
  • Media (televisie)
  • Notariaat
  • Onderwijs (universiteiten, hogescholen)
  • Overheid (Rijks-, Gemeente, en semi-)
  • Psychologie
  • Scholen en Kinderopvang
  • Waterschap
  • Zakelijke dienstverlening

Partners

Milca werkt samen met enkele partners die zich bezighouden met vooruitstrevend werk voor professionele en persoonlijke ontwikkeling van mensen.

Milca participeert in 'Het Loopbaancollectief' voor de Rabobank-organisatie. Het Loopbaan Collectief is een netwerkorganisatie van 9 zelfstandige ondernemers gespecialiseerd op het gebied van begeleiding en ontwikkeling van medewerkers van de Rabobankorganisatie. Het loopbaancollectief wil vanuit eigen ondernemerschap beweging stimuleren bij mensen met als resultaat persoonlijk ondernemerschap.

Kijk voor meer informatie op www.hetloopbaancollectief.nl

Milca is één van de coaches van het 'Dialogical Coaching Netwerk'. Het Dialogical Coaching Netwerk bestaat uit 7 coaches die vanuit gedeelde inspiratie staan voor hoogstaande kwaliteit. Dialogical Coaching vindt haar oorsprong in de narratieve psychologie en de Waarderingstheorie; uitgangspunt is het unieke van het verhaal dat wordt verteld. In dat verhaal zijn uw vragen en tevens uw antwoorden al aanwezig. De gecertificeerde ZKM© coaches van het Dialogical Coaching Netwerk verstaan de kunst deze wijsheid te gebruiken en u zo te laten ontdekken waar uw oplossingen liggen. U ontdekt uw oplossingen zelf, waardoor ze duurzaam zijn.

Kijk voor meer informatie op www.dialogicalcoaching.com

Milca werkt samen met 'Du Soleil Organisatie-ontwikkeling'. Du Soleil en Milca staan voor de praktische vertaling van strategie naar de medewerkers en de werkelijke ontwikkeling van medewerker en organisatie.

Kijk voor meer informatie op www.dusoleilontwikkeling.nl

 

Milca werkt samen met de 'Elitas Groep' in het kader van Verbindend Leiderschap. De Elitas groep heeft een visie en werkwijze ontwikkeld die verbondenheid creëert tussen samenleving, organisaties, leidinggevenden en medewerkers, waardoor een inspirerende werkcultuur ontstaat waarin verbonden medewerkers optimaal samenwerken aan duurzame resultaten.

Kijk voor meer informatie op www.elitas.nl

Milca is één van de trainers van 'How2talk2kids'. How2talk2kids geeft u een totaal andere kijk op opvoeden. U leert als ouder praktische en effectieve communicatievaardigheden die leiden tot een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen bij uw kind, en de relatie tussen volwassene en kinderen verdiept.

Kijk voor meer informatie op www.how2talk2kids.nl